''Tape Recording Community' and 'Sound Writers Union' in the Soviet System of Rock Music Recording' Culture and Art nbpublish.com
Eng
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Library
Your profile

Sineokiy O.V. 'Tape Recording Community' and 'Sound Writers Union' in the Soviet System of Rock Music Recording

Published in journal "Culture and Art", 2015-6 in rubric "Music and music culture", pages 687-695.

Resume: In his article Sineokiy presents the results of his research devoted tothe social process of rock music recording as a youth subcultural phenomenon in the second half of the XX century. The subject of the research is the socio-communicative conditions of formation and development of the tape recording community as part of the history of Soviet youth subcultures in the 1970-80's. The purpose of the research is to conduct a retrospective study of the tape recording culture, i.e. the culture of home music rewriting in the USSR. In general, the Soviet youth subculture was a complex combination of different social groups, both interrelated and autonomous ones, where the passion for rock music occupied a central position. The author of the article examines the content and dynamics of the sociocommunicative component in the development of informal entities of the Soviet youth who were interested in collecting records and music tape recordings. Thereupon the author pays particular attention to the analysis of the social infrastructure of The Tape Recording Community in terms of recreational functions of record collecting. The images of 'Sound Writers' as part of the expansion of the socio-cultural scope of the term 'Magizdat' are characterized. The location of recording studios in the mass media and their organizational role during the consumption of the phonographic products are revealed. The interdisciplinary nature of the scientific description of the phenomenon of The Tape Recording Community led to the use of various human science methods in the present research. The phenomenon of tape recording subculture is characterized as part of the mass recording formed under socialism. The definition of the term Taping Subculture is substantiated. The similarity of the positions in this case has a syntactical nature. The phenomenon of Musical Recording Subculture as a complex cluster of spheres of social and cultural communication that formed stable interdependence rules and principles of the phonographic and record collecting cultures are presented. The hypothesis, according to which The Tape Recording Community was an important element of multichannel polysubcultural communication in the USSRboth legally and illegally in the sphere of music is proved.

Keywords: collectors, sound recording, studios, music, rock, 'Sound Writers / Recorders', 'Tape Recording Community', 'Magizdat', record collecting, subculture

DOI: 10.7256/2222-1956.2015.6.16822

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
Korotkov S. A. Istoriya sovremennoy muzyki / S. A. Korotkov. Izd. 2-e, ispr. Kh. : FLP Kovalenko A.V., 2011. 496 s.
Androsova D. N. Obuchenie inostrannykh studentov v SSSR v seredine 1950-kh1960-kh gg.: avtoref. diss. kand. istor. nauk : 07.00.02 / D. N. Androsova; Ros. gos. gumanitar. un-t. M. : RGGU, 2012. 21 s.
Polozhenie o studii zvukozapisi: [utverzhdeno Ministerstvom bytovogo obsluzhivaniya naseleniya RSFSR 06.02.85]. M. : TsBNTI MBON RSFSR, 1985. 9 s.
Nikonov E. Magnitnye lenty dlya lyubitel'skoy zapisi / [E. Nikonov, A. Dunaev, V. Chuprin, I. Galamay] // Radio. 1979. 6. S. 5960.
Karnaukhov E. Kassetnye magnitofony / E. Karnaukhov // Radio. 1995. 4. S. 5355.
Karnaukhov E. Audiokassety / E. Karnaukhov // Radio. 1995. 8. S. 5152.
Minyushev F. I. Sotsiologiya kul'tury : [uchebnoe posobie dlya vuzov po spetsial'nostyam Sotsiologiya i Sotsial'naya antropologiya] / F. I. Minyushev, Mosk. gos. un-t im. M. V. Lomonosova (MGU). M. : Akademicheskiy proekt, 2004. 272 s.
Ionin L. G. Sotsiologiya kul'tury: put' v novoe tysyacheletie : [ucheb. posobie dlya studentov vuzov] / L. G. Ionin. 3-e izd., pererab. i dop. M. : Logos, 2000. 431 s.
Ivashchenko G. M. Molodezhnye subkul'tury v sisteme sotsial'nogo upravleniya : diss. kand. sotsiol. nauk : 22.00.08 / G. M. Ivashchenko. Ufa, 2003. 162 s.
Kalanov N. A. Adresnaya kniga kollektsionerov: [spravochnik] / N. A. Kalanov, V. A. Novikov avt.-sost.]. M. : Kul'tura, 1992. 172, [4] s.
Sineokiy O.V. Filofoniya kak osobyy sotsial'nyy fenomen: kommunikativnye aspekty sobiratel'sko-kollektsionerskoy deyatel'nosti v rekreativnom prostranstve kul'tury dosuga // Chelovek i kul'tura. - 2015. - 4. - C. 97 - 121. DOI: 10.7256/2409-8744.2015.4.15815. URL: http://www.e-notabene.ru/ca/article_15815.html
Sineokiy O.V. Aprelevskiy megazavod i drugie predpriyatiya gramplastinok: nekotorye artefakty sovetskoy rok-kommunikatsii // Chelovek i kul'tura. - 2013. - 2. - C. 197 - 272. DOI: 10.7256/2409-8744.2013.2.379. URL: http://www.e-notabene.ru/ca/article_379.html
Sineokiy O.V. Fenomen disko-kommunikatsii: sotsial'no-ekonomicheskaya priroda, psikhologicheskiy mekhanizm, politiko-geograficheskaya struktura, informatsionno-pravovye trendy // Teoreticheskaya i prikladnaya ekonomika. - 2012. - 1. - C. 154 - 293. URL: http://www.e-notabene.ru/etc/article_481.html

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard