'Socio-Cultural Phenomenon of Civil Philosophy' Philosophy and Culture nbpublish.com
Eng During last 365 days Approved articles: 1630,   Articles in work: 213 Declined articles: 281 
Library
Your profile

Tyugashev E.A. Socio-Cultural Phenomenon of Civil Philosophy

Published in journal "Philosophy and Culture", 2015-9 in rubric "The history of humanitarian science", pages 1363-1370.

Resume: The object of the research is civil philosophy that is usually understood as the philosophy of politics (or state). At the same time, today civil philosophy is often related to civil society and development of civic position. Moreover, civil philosophy is viewed not only as a branch of applied (i.e. practical) philosophy but also as a wide scope of studies of ontological, axiological, anthropological and social philosophical issues. The contradiction in interpretation of the epistemological status of civil philosophy is solved by pointing out the civic nature of sayings of ancient sages, discussing the mission and role of philosophical schools in civic education, the Renaissance civic humanism, the theme of civic world as the starting point in civil philosophy of Bacon, Hobbes and Locke as well as civic context of the Englightenment principle of common sense and reason. Based on the results of the analysis, the researcher concludes that philosophy is qualified as civil philosophy not only according to the main themes (patriotism, the human rights, etc.) but mostly according to the appropriate and accepted interpretation of the main anthologiums and topical issues. In his research of the phenomenon of civil philosophy Tyugashev has used the socio-cultural approach viewing the existence of philosophy in the society taking into account all the variety of its socio-cultural forms. Civil philosophy is included in the scope of spiritual and practical forms of philosophy which also involves public philosophy, popular philosophy, school (academic) philosophy, 'home' philosophy, etc. The scientific novelty of the research is caused by the fact that the researcher has described civil philosophy as an element of civil society. He suggests that we should view civil philosophy as the constitutive element of civic awareness and civi spiritual culture co-existing with civic mythology and civil religion, civic art and civic science. According to the author, civil philosophy is the worldview reflection of civil society that is implicitly established in the Constituion.

Keywords: official philosophy, civil philosophy, civic wisdom, civic religion, civic humanism, civic culture, civil society, metaphilosophy, public philosophy, philosophy of Constitution

DOI: 10.7256/1999-2793.2015.9.16312

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
Zaytsev A. V. Filosofiya dialoga i dialogika grazhdanskogo obshchestva: istoki i sushchnost' // Filosofskaya mysl'.-2012.-4.-C. 1-53. URL: http://www.e-notabene.ru/fr/article_143.html.
Tyugashev E. A. Filosofiya konstitutsii i grazhdanskaya filosofiya // Vestnik NGU. Seriya: Pravo.-2014.-Vyp. 1.-S. 11-16.
Shevchenko V. N. Zachem nuzhna obshchestvu publichnaya filosofiya // Filosofskiy zhurnal.-2014.- 1.-S. 5-18.
Hankins J. Introduction // Renaissance Civic Humanism: Reappraisals and Reflections.-Cambridge: Cambridge University Press, 2000.-R. 1-13.
L'vov A. V. Obraz ideal'nogo grazhdanina v izrecheniyakh semi mudre-tsov // Instituty gosudarstva i prava v ikh istoricheskom razvitii.-M.: IKD Zertsalo-M, 2012.-S. 72-88.
Civic Humanism // The Encyclopedia of Political Science/ Ed. by G. T. Kurian.-Washington, DC: CQ Press, 2011. [Elektronnyy resurs]. URL: http://library.cqpress.eom/teps/encyps_233.5.
Gadamer Kh.-G. Istina i metod.-M.: Progress, 1988.-704 s.
Mikeshin M. I. Sotsial'naya filosofiya shotlandskogo Prosveshcheniya.-SPb.: Sankt-Peterburgskiy Tsentr istorii idey, 2005.-165 s.
Lokk Dzh. Dva traktata o pravlenii // Lokk Dzh. Sochineniya: V 3 t.-M., 1988.-T. 3.-S. 135-406.
Marks K. Tezisy o Feyerbakhe // Marks K., Engel's F. Soch. 2-e izd.-T. 3.-S. 1-3.
Lur'e S. Ya. Demokrit.-L.: Nauka, 1970.-664 s.
Gobbs T. Osnovy filosofii // Gobbs T. Sochineniya v 2 t.-M.: Mysl', 1989.-T. 1.-S. 66-506.
Sheftsberi. Esteticheskie opyty.-M.: Iskusstvo, 1974.-543 s.
Nerney G. Hobbes: the twofold grounding of civil philosophy // History of Philosophy Quarterly.-1985.-N 4.-P. 395-409.
Yeatman A. Ian Hunter's Civil Philosophy // History of European Ideas, 2013 [Elektronnyy resurs]. URL: http://dx.doi.org/10.1080/01916599.2013.784049. (Data obrashcheniya: 30.07.2015 g.).
Hunter I. Rival Enlightenments: Civil and Metaphysical Philosophy in Early Modern Germany.-Cambridge: Cambridge University Press, 2001.-426 p.
Bekon F. Velikoe vosstanovlenie nauk // Bekon F. Soch. v dvukh tomakh. T. 1.-M.: Mysl', 1977.-S. 55-524.
Rozov M. A. Problemy empiricheskogo analiza nauchnykh znaniy.-Novosibirsk: Nauka, 1978.-222 s.
Antipov G. A. Dolzhny li gosudarstvom upravlyat' filosofy? // Tsennosti i smysly.-2009.- 1.-S. 18-28.
Bad'yu A. Zagadochnoe otnoshenie filosofii i politiki.-M.: Institut Obshchegumanitarnykh Issledovaniy, 2013.-112 s.
Pis'ma Pliniya mladshego.-M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1950.-582 s.
Klyukina L. A. Grazhdanskaya kul'tura i filosofiya // Voprosy kul'turologii.-2008.- 11.-S. 8-10.
Grazhdanskaya filosofiya Rossii osnova aktivnoy i osmyslennoy grazhdanskoy pozitsii. Doklad Tsentra politicheskoy aksiologii Tsentru sotsial'no-konservativnoy politiki [Elektronnyy resurs]. URL: http://www.cskp.ru/doklad/11284. (Data obrashcheniya: 30.07.2015 g.).
Subiri Kh. Pyat' lektsiy o filosofii.-M.: Institut filosofii, teologii i istorii sv. Fomy, 2007.-200 s.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard