Ðóñ Eng During last 365 days Approved articles: 2065,   Articles in work: 293 Declined articles: 786 
Library

Kurbanov R. A., Shvedkova O. V., Belyalova A. M., Demina A.N. Analytical Review of the Work of the 102th Plenary Session of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission)

Published in journal "Journal of Foreign Legislation and Comparative Law", 2015-3 , pages 519-530.

Resume: This article provides a brief overview of the activities of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission) during the 102th plenary session, held in Venice in June 2015, where a number of conclusions regarding the legislation of Montenegro, Moldova, Georgia and other countries were considered. Particular attention of the members of the Venice Commission has been given to the Ukrainian legislation, in particular the amendments to the Law on Judicial System and Status of Judges, as well as the needs for changes to the law on lustration and constitutional reform.

Keywords: European Commission for Democracy through Law, Venice Commission, Council of Europe, 102th plenary session, human rights, rule of law, judiciary, constitutional justice, law on lustration, constitutional reform, democratic principles, European standards of democracy.

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Rekomendatsiya (2000)19 Komiteta Ministrov Soveta Evropy gosudarstvam-chlenam o roli prokuratury v sisteme ugo-
lovnogo pravosudiya (prinyata Komitetom Ministrov 6 oktyabrya 2000 goda na 724 zasedanii zamestiteley ministrov)
2. Rezolyutsiya PASE 2030 (2015) // http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=21499&lang=en
3. Federal'nyy konstitutsionnyy zakon ot 21.07.1994 g. ¹ 1-FKZ (red. ot 04.06.2014) «O Konstitutsionnom Sude Ros-
siyskoy Federatsii» // Sobranie zakonodatel'stva RF, 25.07.1994, ¹ 13, st. 1447.
4. Federal'nyy konstitutsionnyy zakon ot 31.12.1996 g. ¹ 1-FKZ (red. ot 05.02.2014) «O sudebnoy sisteme Rossiy-
skoy Federatsii» // Sobranie zakonodatel'stva RF, 06.01.1997, ¹ 1, st. 1.
5. Federal'nyy zakon ot 25.07.2002 g. ¹ 114-FZ (red. ot 31.12.2014) «O protivodeystvii ekstremistskoy deyatel'-
nosti» // Sobranie zakonodatel'stva RF, 29.07.2002, ¹ 30, st. 3031.
6. Federal'nyy zakon ot 20.08.2004 g. ¹ 113-FZ (red. ot 29.12.2010) «O prisyazhnykh zasedatelyakh federal'nykh sudov
obshchey yurisdiktsii v Rossiyskoy Federatsii» // Sobranie zakonodatel'stva RF, 23.08.2004, ¹ 34, st. 3528.
7. Zakon RF ot 27.12.1991 g. ¹ 2124-1 (red. ot 24.11.2014) «O sredstvakh massovoy informatsii» // Rossiyskaya gazeta,
¹ 32, 08.02.1992.
8. Kovaleva N.N Informatsionnoe pravo Rossii: Uchebnoe posobie. M., 2007.
9. Kurbanov R.A., Shvedkova O.V., Belyalova A.M., Demina A.N. Analiticheskiy obzor dokladov i zaklyucheniy, prinyatykh
na 101-y plenarnoy sessii Evropeyskoy komissii za demokratiyu cherez pravo (Venetsianskoy komissii) // M.:
Zhurnal zarubezhnogo zakonodatel'stva i sravnitel'nogo pravovedeniya. 2014. ¹ 6. S. 1170 – 1182.
10. Popova O.O. K voprosu ob otvetstvennosti sredstv massovoy informatsii // Administrativnoe pravo i protsess.
2009. ¹ 4. S. 34 – 35.
11. Pravosudie v sovremennom mire: monografiya / V.I. Anishina, V.Yu. Artemov, A.K. Bol'shova i dr.; pod red.
V.M. Lebedeva, T.Ya. Khabrievoy. M.: Norma, Infra-M, 2012.
12. Storozhev A.N. Institutsional'nyy aspekt ispanskogo i rossiyskogo konstitutsionnogo pravosudiya: sravnitel'-
nyy analiz // Aktual'nye problemy rossiyskogo prava. 2013. ¹ 12. S. 1592 – 1598.
13. Sudebnaya praktika ESPCh: Prager i Obershlik protiv Avstrii, ¹ 15974/90, 26 aprelya 1995 goda.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard