Eng During last 365 days Approved articles: 2065,   Articles in work: 293 Declined articles: 786 
Library

Omarova L.B. Information Factor in Constructing the Space of Human Freedom

Published in journal "Philosophy and Culture", 2015-6 in rubric "Philosophy of liberty", pages 883-888.

Resume: The subject of the present research is the problem of freedom in the information society. The space of freedom that is being formed under the conditions of global information constructs has a number of peculiar features that change the traditional philosophical concept of freedom. In her article Omarova analyzes the problems of existential and social freedom in the network society. According to the author, the concept of freedom is dehumanized and replaced with the terms 'efficiency' and performance results in the network (information) society. The key problem of the modern society is the globalization of information systems and associated fragmentation of human mind taking human away from real freedom. The present article provides the analysis of information society and the problem of the narrowing space of freedom from the point of view of philosophy. The target of the article is to analyze existential and social 'shifts' in the space of freedom of a modern human. The author of the present article makes an attempt to show the relation between the objective and subjective in the problem of human freedom unde the conditions of information society. The information (network) structure of a new civiliztion narows the subjective space of freedom up to the 'escape from the reality' as a result of digital technologies constraining intellectual and emotional dominants of human activity.

Keywords: globalization, technosphere, virtual world, freedom, network, society, information, computerisation, sociality, value

DOI: 10.7256/1999-2793.2015.6.11468

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
M.V. Shugurov The tensions between international human right to freedom of expression and copyright in digital age: perspectives of theirs coinciding in the context of international law // Mezhdunarodnoe pravo i mezhdunarodnye organizatsii / International Law and International Organizations.-2012.-4.-C. 6-23.
Shchuplenkov O.V., Shchuplenkov N.O. Problemy informatsionno-kommunikatsionnogo potentsiala sovremennogo obshchestva // NB: Problemy obshchestva i politiki.-2013.-12.-C. 70-96. DOI: 10.7256/2306-0158.2013.12.10537. URL: http://www.e-notabene.ru/pr/article_10537.html
Karchevskiy N.V. Osnovnye napravleniya sovershenstvovaniya ugolovnogo zakonodatel'stva v kontekste sotsial'nykh tendentsiy informatizatsii // NB: Voprosy prava i politiki.-2013.-6.-C. 152-196. DOI: 10.7256/2305-9699.2013.6.8317. URL: http://www.e-notabene.ru/lr/article_8317.html
Parkhomenko R.N. Diskursivnaya kontseptsiya svobody Khabermasa // NB: Filosofskie issledovaniya.-2013.-4.-C. 117-148. DOI: 10.7256/2306-0174.2013.4.170. URL: http://www.e-notabene.ru/fr/article_170.html
Khabermas Yu. Moral'noe soznanie i kommunikativnoe deystvie. M., Nauka. 2000.
M. V. Shugurov Gruppa vos'mi (G8) i dilemmy global'nogo upravleniya Internetom: mezhdunarodno-pravovoy aspekt // Pravo i politika.-2012.-6.-C. 1098-1127.
Shchuplenkov O.V., Shchuplenkov N.O. Konstitutsionnye osnovy informatsionnoy svobody v Rossii // NB: Voprosy prava i politiki.-2013.-10.-C. 35-92. DOI: 10.7256/2305-9699.2013.10.9617. URL: http://www.e-notabene.ru/lr/article_9617.html
Yaspers K. Smysl i naznachenie istorii. M.: Respublika. 1994.
Khesle V. Filosofiya i ekologiya. M.: Kami, 1994
Chumakov. Globalizatsiya. Kontury tselostnogo mira. M., Prospekt. 2011.
Glozman A.B. Sovremennoe proizvodstvo: ekspansiya informatsii i printsip inversionnoy determsinatsii deyatel'nosti // Filosofiya i obshchestvo.1. 2011.
Uebster F. Teorii informatsionnogo obshchestva. M., Aspekt press. 2004.
Stewart T. Welcome to the revolution || Informatiob age anthology. Part one. Ch. 1. htt://pwww.ndu.edu/ndu/mss/books/anmology1/ch01.html
Samokhvalova V.I. Prostrantstvo informatsionnykh voyn. Zh. Filosofiya i obshchestvo. 4.2011.
Mamardashvili M.K. Soznanie i tsivilizatsiya.-M, 1992.
Nazarchek A.V. Setevoe obshchestvo i ego filosofskoe osmyslenie. // Voprosy filosofii. 2008. 7. S.62
Kastel's Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kul'tura: Per. s angl. pod nauch. red. O.I.Shkaratana. M.: GU VShE, 2000. S.45.
Globalistika. Entsiklopediya. M., TsNPP Dialog, OAO izd. Raduga. 2003. S.395
Bell D. Novaya tekhnologicheskaya volna na Zapade. M., 1986.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard