Eng During last 365 days Approved articles: 2057,   Articles in work: 298 Declined articles: 785 
Library

Gryaznova E.V., Esakova I.N. Corporate informational culture within the healthcare management

Published in journal "National Security / nota bene", 2014-5 in rubric "Humanitarian support of national security", pages 816-825.

Resume: The subject of this research is the development of the concept and structure of the corporate informational culture of the medical facilities within the system of healthcare management. In order to bring this research to life it is necessary to solve a number of problems: 1. Review informational culture as a part of human culture based on informational cooperation. 2. Develop structure of corporate informational culture as a type of corporate culture. 3. Develop the structure of corporate informational culture within medical facilities as a type of activity. 4. Define the notion of the corporate informational culture of the medical facilities. The main methodological approaches that were used in this research were the activity, and structural-functional approaches, as well as the principles of dialectics. The research yielded the following results: informational culture is a part of a human culture, which forms upon the informational correlation and informational socialization of an individual; the structure of the informational corporate culture within the system of the human culture is presented in three main elements informational, operational and motivational subsystems, which are a product of the corporate medical culture as a social phenomenon; the specificity of the informational corporate culture is evident in the fact that it forms and establishes through the informational activity. As a result, the knowledge, skill and orientation necessary for the creation of the required level of medical corporate culture can be passed on and developed only through the use of modern information technologies; the structure of a corporate informational culture in medical facilities as a type of activity is presented in form of a system, in which all elements carry informational character subject, object, means, environment, conditions, process, system, and result. Informational corporate culture of medical facilities is a system of generally accepted knowledge institutions, skills and orientation, which form and being transmitted based on the informational cooperation aimed at realization of medical work that creates unique image of the medical facility.

Keywords: Healthcare management, medical activity, corporate culture, informational corporate culture, informational culture, informational society, informational support of healthcare system, values, informational cooperation, medical facility.

DOI: 10.7256/2073-8560.2014.5.12932

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
Zelenov, L.A. Sistemno-metodologicheskiy analiz kul'tury: Monografiya / L.A. Zelenov. N. Novgorod: VGAVT, 2009.-220 s.
Zelenov, L.A. Antroponomiya (Obshchaya teoriya cheloveka): Nizhegorodskiy filosofskiy klub /L.A. Zelenov. N. Novgorod, 1991. 206 s.
Dashkova, E. S. Osobennosti korporativnoy kul'tury v organizatsiyakh sistemy zdravookhraneniya / E. S. Dashkova // vestnik VGU. seriya: ekonomika i upravlenie. 2014. 1.
Gryaznova, E.V. Informatsionnoe vzaimodeystvie v obrazovanii: Progress ili regress? /E.V. Gryaznova // Filosofiya i kul'tura.-7(55).-2012. S. 123 129.
Gryaznova, E.V. Virtual'no-informatsionnaya real'nost' v sisteme Chelovek Universum /E.V. Gryaznova.-N. Novgorod: NNGU, 2006.-255 s.
Gryaznova, E.V. Identifikatsiya cheloveka v informatsionnoy real'nosti / E.V. Gryaznova // Psikhologiya i psikhotekhnika.- 4(55). 2013. S. 371 379.
Gryaznova, E. V. Informatsionnaya real'nost' i sotsium /E.V. Gryaznova. − N. Novgorod: NNGASU, 2010. − 210 s.
Gryaznova, E. V., Chelovek v informatsionnom mire / E.V. Gryaznova, E.N. Paskhin, E. E. Shilovskaya.-M.: Pushkinskiy institut, 2010. 180 s.
Vlasova, E. F. Korporativnaya kul'tura kak faktor sotsial'noy adaptatsii novykh rabotnikov: avtoref.diss.na soisk. step.kand.sots.n. / E. F. Vlasova. Ekaterinburg, 2010.-26 s.
Bocharov, M. I. Global'noe kommunikativnoe prostranstvo: problemy bezopasnosti obshcheniya / M.I. Bocharov, T. I. Bocharova// Natsional'naya bezopasnost' / nota bene.-2012.-4.-C. 47-51.
Zelenov, L.A. Stanovlenie lichnosti / L.A. Zelenov. Gor'kiy: Volgo-Vyatskoe kn. Izd-vo, 1989. 190 s.
Polubinskaya, S.V. Meditsinskoe pravo v sovremennom gosudarstve / S.V. Polubinskaya // Pravo i politika.-2013.-7.-C. 934-937. DOI:10.7256/1811-9018.2013.7.8981
Khrykov, V. P. Informatsionnoe obshchestvo v Rossii: usloviya i problemy formirovaniya / V.P. Khrykov // Politika i Obshchestvo.-2011.-6.-C. 18-25.
Shchuplenkov, O.V. Problemy informatsionno-kommunikatsionnogo potentsiala sovremennogo obshchestva / O.V. Shchuplenkov, N.O. Shchuplenkov // NB: Problemy obshchestva i politiki.-2013.-12.-C. 70-96. DOI: 10.7256/2306-0158.2013.12.10537. URL: http://www.e-notabene.ru/pr/article_10537.html

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard