'Methodology political forecasting for the efficient social administration.' Trends and management nbpublish.com
Eng During last 365 days Approved articles: 1894,   Articles in work: 381 Declined articles: 431 
Library

Ermolaev, V.N. Methodology political forecasting for the efficient social administration.

Published in journal "Trends and management", 2013-2 in rubric "Social management", pages 207-217.

Resume: The author studied the social life phenomena, which serve as social administration factors in some conditions. The author provides the methodology of political forecasting. The parameters of social system status allow to show social dynamics.

Keywords: political science, forecasting, administration, society, culture, prediction, methodology, analysis, social studies, parameters.

DOI: 10.7256/2307-9118.2013.2.5007

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Zimbardo F., Lyayppe M. Sotsial'noe vliyanie. S-Pb. 2001.
2. Osnovy sovremennogo sotsial'nogo upravleniya. Red. Ivanov V.N. M. 2000.
3. Kurbanov V.I. Sovremennaya zapadnaya sotsiologiya. M.2001.
4. Kurtikov N.A. Psikhologiya i sotsiologiya upravleniya. M. Knizhnyy mir. 2005.
5. Ermolaev V.N. Sotsial'noe upravlenie: teoriya i praktika. Filosofskie problemy upravleniya. Vestnik Universiteta sb. 1 M.GUU. 2007
6. Ermolaev V.N. Metodologiya politologicheskogo prognizirovaniya. (Tezisy mezhdunarodnoy konferentsii: Problemy upravleniya). M. GUU. 2007
7. Ermolaev V.N. Metodologiya sistemnykh issledovaniy v obshchestvennykh protsessakh. (Tezisy mezhdunarodnoy konferentsii: Problemy upravleniya). M. GUU. 2009
8. Akhremenko, A. Politicheskiy analiz i prognozirovanie. Gardariki. 2006.
9. Dzh. Mangeym, R. Rich. Politologiya. Metody issledovaniya.
10. Bestuzhev-Lada I.V., Namestnikova G.A. Sotsial'noe prognozirovanie. Kurs lektsiy. Pedagogicheskoe obshchestvoRossii. 2002

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard