'Phenomenon of Childhood Autism From the Point of View of Ontogenetic Patterns of Development' Psychology and Psychotechnics nbpublish.com
Eng Cn Translate this page:
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Library
Your profile

Khudoyan, S. S. Phenomenon of Childhood Autism From the Point of View of Ontogenetic Patterns of Development

Published in journal "Psychology and Psychotechnics", 2013-5 in rubric "Clinical psychology", pages 506-511.

Resume: The article is devoted to studying childhood autism from the point of view of dividing ontogenesis into periods. Each period is viewed as a program solving a particular task of development. Based on the author, when infantile autism occurs, the first stage of ontogenesis remains unsolved, which is the formation of species-related activity. It is further assumed that the main symptoms of childhood autism are the results of species-related alienation.

Keywords: psychology, early childhood autism, ontogenetic problem of development, consciousness reconstruction, development crisis, subject of species activity, three-year crisis, Self-conception, species-related consciousness, speciesrelated alienation.

DOI: 10.7256/2070-8955.2013.5.5896

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Appe F. Vvedenie v psikhologicheskuyu teoriyu autizma M.: Terevinf, 2006. 216 s.
2. Arshavskiy I.A. Fiziologicheskie mekhanizmy i zakonomernosti individual'nogo razvitiya. M.: Nauka, 1982.
270 s.
3. Berns R. Razvitie Ya kontseptsii i vospitanie. M.: Progress, 1986. 421 s.
4. Boldyreva S.A. Risunki detey doshkol'nogo vozrasta bol'nykh shizofreniey. M.: Meditsina, 1974. 160 c.
5. Gindikin V.Ya. Leksikon maloy psikhiatrii. M.: Kron-Press, 1997. 576 s.
6. Kritskaya V.P., Meleshko T.K., Polyakov Yu.F. Patologiya psikhicheskoy deyatel'nosti pri shizofrenii: motiva-
tsiya, obshchenie, poznanie. M.: Izd-vo MGU, 1991. 256 s.
7. Lebedinskiy V.V. Narusheniya psikhicheskogo razvitiya u detey: uchebnoe posobie. M.: Izd-vo Moskovskogo
universiteta, 1985. 167 s.
8. Massen P., Kondzher Dzh., Kagan Dzh., Kh'yuston A. Razvitie lichnosti rebenka M.: Progress, 1987. 272 s.
9. Mukhina V.S. Detskaya psikhologiya, M.: Prosveshchenie, 1985. 272 s.
10. Nepomnyashchaya N.I. Osnovnye komponenty psikhologicheskoy struktury lichnosti // Opyt sistemnogo issle-
dovaniya psikhiki rebenka / pod red. N.I. Nepomnyashchey. M.: Pedagogika, 1975. 66 s.
11. Probylova V.S. Osobennosti samosoznaniya pyatiletnikh detey s rannim detskim autizmom: avtoref. diss.
kand. pskh. n. N. Novgorod, 2008. 26 s.
12. Khudoyan S.S. Ontogeneticheskie perestroyki samosoznaniya i krizisy razvitiya lichnosti. Erevan: Zangak-97,
2010. 232 s.
13. Erikson E. Detstvo i obshchestvo. SPb.: Lenato, 1996. 592 s.
14. Baron-Cohen S. Social and pragmatic deficits in autism: cognitive or affective? // Journal of Autism and Developmental
Disorders. 1988. 18. P. 379-402.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard