'Scientific Thought as a Planetary Phenomenon (On the 150th Anniversary of the Birth of Vladimir Vernadsky)' Philosophy and Culture nbpublish.com
Eng During last 365 days Approved articles: 1880,   Articles in work: 382 Declined articles: 424 
Library

Ursul, A. D. Scientific Thought as a Planetary Phenomenon (On the 150th Anniversary of the Birth of Vladimir Vernadsky)

Published in journal "Philosophy and Culture", 2013-5 , pages 594-609.

Resume: The origins of scientific research globally planetary processes date back to V.I. Vernadsky, who considered scientific thought as a planetary (global) phenomenon. The development of modern globalistics and global studies, including an evolutionary perspective, is deployed in the light of scientific ideas, and in his writings the doctrine of the noosphere from the very beginning was formed in planetary perspective as a world noospheric globalism and in connection with this article discusses the modern transformation of the doctrine with the concept of sustainable development. The scientist predicted a fundamentally new process the globalization of science, which is considered in the context of development and globalistics and global studies. The author of the article also discusses the status and location of global research in modern and future science.

Keywords: global development, globalism, globalization of science, global issues, global processes, global studies, noosphere, evolutionary globalistics.

DOI: 10.7256/1999-2793.2013.05.3

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Vernadskiy V.I. Biosfera i noosfera. M., 2004.
2. Vernadskiy V.I. Nauchnaya mysl' kak planetnoe yavlenie. M., 1991.
3. Global'nye protsessy i ustoychivoe razvitie / pod red. A.D. Ursula. M., 2011.
4. Globalistika: personalii, organizatsii, izdaniya. Entsiklopedicheskiy slovar' / gl. red. I.V. Il'in,
I.I. Mazur, A.N. Chumakov. M., 2012.
5. Globalistika. Entsiklopediya / Gl. red. I.I. Mazur, A.N. Chumakov. M., 2003.
6. Globalistika: mezhdunarodnyy mezhdistsiplinarnyy entsiklopedicheskiy slovar' / gl. red. I.I.
Mazur, A.N. Chumakov. M.-SPb, 2006.
7. Il'in I.V., Ursul A.D. Globalistika i global'nye issledovaniya: problemy metodologii // Vestnik
MGU im. M.V. Lomonosova. Seriya 27: Globalistika i geopolitika. 2012. 1-2.
8. Il'in I.V., Ursul A.D. Evolyutsionnaya globalistika (kontseptsiya evolyutsii global'nykh protsessov).
M., 2009.
9. Il'in I.V., Ursul A.D., Ursul T.A. Global'nyy evolyutsionizm: Idei, problemy, gipotezy. M., 2012.
10. Nauka v usloviyakh globalizatsii / otv. red. A.G. Allakhverdyan, N.N. Semenova, A.V. Yurkevich. M., 2009.
11. Ursul A.D. Global'noe izmerenie prava // NB: Voprosy prava i politiki. 2012. 05.
12. Ursul A.D. Kontury bezopasno-ustoychivogo razvitiya: razmyshleniya posle sammita Rio+20 // Bez-
opasnost' Evrazii. 2012. 2.
13. Ursul A.D. Put' v noosferu: Kontseptsiya vyzhivaniya i ustoychivogo razvitiya tsivilizatsii. M., 1993.
14. Uchenie V.I. Vernadskogo o perekhode biosfery v noosferu, ego filosofskoe i obshchenauchnoe znache-
nie: v 2 t. M., 1990.
15. Cheshkov M.A. Globalistika kak nauchnoe znanie. Ocherki teorii i kategorial'nogo apparata. M., 2005.
16. Chumakov A.N. Globalistika v sisteme sovremennogo nauchnogo znaniya // Voprosy filosofii. 2012. 7.
17. Chumakov A.N. Globalizatsiya. Kontury tselostnogo mira. 2-oe pererab. i dop. izd. M., 2013.
18. Evolyutsiya: diskussionnye aspekty global'nykh evolyutsionnykh protsessov / otv. red. L.E. Grinin,
I.V. Il'in, A.V. Markov, A.V. Korotaev. M.: Librokom, 2011.
19. 3G: Globalistics, Global Studies, Globalization Studies: Scientific Digest / Ed. by I.I. Abylgaziev, I.V. Ilyin.
M.: MAKS Press, 2012.
20. Globalistics and Globalization Studies / Ed. L.E. Grinin, I.V. Ilyin and A.V. Korotayev. Volgograd: Uchitel
Publishing House, 2012.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard