Eng During last 365 days Approved articles: 1918,   Articles in work: 327 Declined articles: 645 
Library

Stozharova, M. Yu., Remneva, N. A. Influence of Mathematical Activity on Formation of Cognitive Processes of Pre-Schoolers

Published in journal "Pedagogy and education", 2012-4 in rubric "Pedagogy", pages 59-63.

Resume: The article is devoted to the two issues: whether the mathematical activity influences the formation of cognitive processes and how to form cognitive processes of pre-schoolers and develop their mathematical abilities before school. The authors offer their own program of teaching at a kindergarten and briefly describe the results of the study showing that mathematical tasks and activities can actually develop cognitive abilities of pre-schoolers.

Keywords: pedagogy, pre-schooler, school maturity, mathematical activity, cognitive processes, mathematics, cogitation, abilities, sense organ development, creativity.

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Bogoyavlenskiy D.N., Menchinskaya N.A. Psikhologiya usvoeniya znaniy v shkole. M. 1959. S.187.
2. Vygotskiy L.S. Pedagogicheskaya psikhologiya / Pod red. V.V.Davydova. Rostov n./Donu.: Feniks. 2005. S.3
3. Krutetskiy V.A. Psikhologiya matematicheskikh sposobnostey u doshkol'nikov. M.: Prosveshchenie, 1968. S.312.
4. Mikhaylova Z.A. Zanimatel'nye materialy v obuchenii doshkol'nikov elementarnoy matematike. Spb.: Detstvo- Press. 2001. S.81
5. Stozharova M.Yu. Formirovanie shkol'noy zrelosti doshkol'nikov. Ul'yanovsk.: Izd-vo UlGPU. 2009. C.15
6. Formirovanie elementarnykh matematicheskikh predstavleniy u doshkol'nikov / Pod red. A.A.Stolyara. M. 1988. S.106
7. Shcherbakova E.I. Metodika obucheniya matematike v detskom sadu. M.: Akademiya, 2000.S.5
8. Shcherbakova E.I. Teoriya i metodika matematicheskogo razvitiya doshkol'nikov. M.:Voronezh. 2005. S.168

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard