'Ethic Mentality as an Identity Factor of Modern Circassians' Philosophy and Culture nbpublish.com
Eng
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Library
Your profile

Siyukhova, A. M. Ethic Mentality as an Identity Factor of Modern Circassians

Published in journal "Philosophy and Culture", 2012-5 , pages 82-90.

Resume: The article is devoted to the main issues of ethic mentality of traditional Circassians that has been formed under the influence natural, historical and economic factors, the latter are being realized in traditional ethics and moral reference standards of behavior. Based on the results of the survey conducted among young people, the author of the article describes the structure of mentality of modern Circassians.

Keywords: cultural studies, Circassians, ethic, mentality, national, character, self-identification, reference standards, structure, culture.

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Bgazhnokov B.Kh. Adygskiy etiket. Nal'chik, 1978.
2. Blok M. Apologiya istorii ili Remeslo istorika. M., 1986.
3. Kazanov Kh.M. Natsional'nyy kharakter kak faktor istoricheskogo protsessa // Filosofiya i sotsi-
ologiya. Vyp. 4. Maykop: ARIGI, 1996.
4. Keshev A.-G. Kharakter adygskikh pesen // Izbrannye proizvedeniya adygskikh prosvetiteley. Nal'chik, 1980.
5. Ovsyannikova T.A. Problemy issledovaniya samosoznaniya i etnicheskoy identichnosti. Maykop:
izd-vo MGTU, 2004.
6. Savv R.Kh. Mudrost' adygskogo etiketa. Maykop, 1996.
7. Unezhev K.U. Fenomen adygskoy (cherkesskoy) kul'tury. Nal'chik: El'-Fa, 1997.
8. Fevr L. Boi za istoriyu. M., 1991.
9. Khanakhu R.A., Tsvetkov O.M. Nekotorye tipologicheskie kharakteristiki traditsionnoy kul'tury
adygov (k probleme mental'nosti) // Filosofiya i sotsiologiya. Vyp. 4. Maykop: ARIGI, 1996.
10. Shimanov A.Yu. Problema samoidentifikatsii kak predmet issledovaniya // Postizhenie kul'tury.
Kontseptsii, diskussii, dialogi. Ezhegodnik. Vyp. 7. M., 1998.
11. Yadov V.A. Sotsial'nye i sotsial'no-psikhologicheskie mekhanizmy formirovaniya sotsial'noy iden-
tichnosti lichnosti. M.: In-t sotsiologii RAN, 1993.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard