Eng During last 365 days Approved articles: 1919,   Articles in work: 328 Declined articles: 648 
Library

Frolenkov, Yu. O. Constitutional Status of Population as a Subject of Local Self-Government: Definition and Principal

Published in journal "Administrative and municipal law", 2012-3 , pages 20-29.

Resume: The article is devoted to the term and principal of constitutional status of population as a subject of local self-government. The author o the article describes the basic elements of such status including: self-government principles, population powers, self-government guarantees and population responsibility.

Keywords: studies of law, constitutional status, population, local self-government, principles of local sel-government, population powers, local self-government guarantees, responsibility of population, status of population, municipal authorities.

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Alekseev I.A. Struktura, funktsii i printsipy otvetstvennosti sub'ektov munitsipal'no-pravovykh otno-
sheniy po zakonodatel'stvu Rossiyskoy Federatsii // Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2011.
1. C. 59-63.
2. Bondar' N.S. Mestnoe samoupravlenie i konstitutsionnoe pravosudie: konstitutsionalizatsiya munitsipal'-
noy demokratii v Rossii. M.: NORMA, 2008. 592 c.
3. Vydrin I.V. Munitsipal'noe pravo Rossii. M., 2004. 256 c.
4. Kasho V.S. O kriteriyakh vydeleniya munitsipal'no-pravovoy otvetstvennosti // Konstitutsionnoe i munitsi-
pal'noe pravo. 2011. 2. C. 61-63.
5. Kasho V.S. Otvetstvennost' organov i dolzhnostnykh lits mestnogo samoupravleniya kak predmet munitsipal'-
nogo pravotvorchestva // Zhurnal rossiyskogo prava. 2011. 6. S. 35-40.
6. Kutafin O.E., Fadeev V.I. Munitsipal'noe pravo RF. M., 2006. 669 s.
7. Ovchinnikov I.I. Mestnoe samoupravlenie v sisteme narodovlastiya. M., 1999. 329 s.
8. Postateynyy kommentariy k Federal'nomu zakonu ot 6 oktyabrya 2003 g. 131-FZ Ob obshchikh printsipakh
organizatsii mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii (pod red. A.G. Babicheva, S.Yu. Naumova).
M.: Ay Pi Er Media, 2010. 788 s.
9. Sultanov E.B. Ierarkhiya konstitutsionnykh printsipov mestnogo samoupravleniya v Rossiyskoy Federatsii //
Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2009. 5. S. 30-33.
10. Usmanova R.M. Naselenie kak sub'ekt mestnogo samoupravleniya // Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo.
2006. 5. S. 30-35.
11. Fatin K.A. K voprosu o kontseptsii instituta otvetstvennosti vybornykh lits mestnogo samoupravleniya pe-
red naseleniem // Yuridicheskiy mir. 2009. 2. S. 24-26.
12. Shchepachev V.A. Otvetstvennost' organov mestnogo samoupravleniya pered naseleniem munitsipal'nogo obra-
zovaniya // Munitsipal'naya sluzhba: pravovye voprosy. 2010. 2. C. 13-16.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard