'The Problem of Life Meaning Values of Parenthood in N. I. Pirogovs Anthropological Legacy' Pedagogy and education nbpublish.com
Eng During last 365 days Approved articles: 1771,   Articles in work: 367 Declined articles: 412 
Library

Gritsay, L. A. The Problem of Life Meaning Values of Parenthood in N. I. Pirogovs Anthropological Legacy

Published in journal "Pedagogy and education", 2011-4 in rubric "Philosophy and pedagogy", pages 6-13.

Resume: The article studies parenthood as a philosophical and anthropological phenomenon discussed by a famous public figure of the 19th century N. I. Pirogov. The author of the article offers us a preferential analysis of the scientists views and based on the analysis he makes a conclusion about anthropological idealistic grounds of Pirogovs views on life meaning values of parenthood deriving from the Christian national world view. Based on such approach, the author views the three key components of the phenomenon of parenthood: axiological component which is defined by the higher meaning of the human existence that is revealed to the father and mother in Christian Revelation; selfcreative component which takes into account the need in a parents self knowledge, constant work on a personal self-improvement; and educational which is based on the parents main mission to be the first and the most important teacher of his children. It all allows to conclude that N. I. Pirogov understood the phenomenon of parenthood as a path of human spiritual development which final meaning is associated with the highest purpose of existence in Christianity and that defines the fate of the humankind on earth.

Keywords: pedagogy, parenthood, motherhood, fatherhood, the meaning of parenthood, values of parenthood, anthropological approach, national world view, up-bringing, personality.

This article can be downloaded freely in PDF format by registered users. Click this link to register or login.

Bibliography:
1.Afonskiy A.P. Nikolay Ivanovich Pirogov, ego zhizn' i pedagogi-cheskaya propoved'. M. : Tipografiya I.D. Sytina, 1911.

2.Bim-Bad B. M. Pedagogicheskie techeniya v nachale dvadtsatogo veka. Lektsii po pedagogicheskoy antropologii i filosofii obrazovaniya. M.: Izd-vo Rossiyskogo otkrytogo universiteta, 1994.

3.Boguslavskiy M.V. N.I. Pirogov: pedagogicheskie idealy i zhiznen-nye realii // Problemy sovremennogo obrazovaniya. 2010. 6. S. 2133.

4.Volkovich V.A. Drug chelovechestva N.I. Pirogov. SPb., 1910.

5.Vorob'eva K.N. Razvitie antropologicheskogo podkhoda v pedagogike semeynogo vospitaniya vo vtoroy polovine KhIKh nachale KhKh vv.: avtoref. kand. ped. nauk. M.: Moskovskiy gumanitarnyy universitet, 2007.

6.Gagaev A.A., Gagaev P.A. Russkie filosofsko-pedagogicheskie uche-niya XVIIIXX vv.: kul'turno-istoricheskiy aspekt. M., 2008.

7.Gnaykova G.V. Tsennosti materinskogo vospitaniya v pedagogicheskom nasledii E.I. Konradi: dis. kand. ped. nauk. Volgograd, 2004.

8.Dunaev M.M. Vera v gornile somneniy: Pravoslavie i russkaya litera-tura v XVII-XX vv. M.: Prestizh, 2003.

9.Egorov P.A., Rudnev V.N. N.I. Pirogov russkiy prosvetitel' // Srednee professional'noe obrazovanie. 2006. 2. S. 46-48.

10.Kulikov V.B. Pedagogicheskaya antropologiya. Istoki. Napravleniya. Problemy. Sverdlovsk : Izd-vo Ural. un-ta, 1988.

11.Musin-Pushkin A.A. N.I. Pirogov kak pedagog. Pg.: Tipografiya glavnogo upravleniya udelov, 1917.

12.Nauchno-pedagogicheskiy arkhiv RAO. F. 31. Op. 2. Ed. khr. 2.

13.Petrunina T.A. Filosofsko-antropologicheskie osnovaniya rossiyskoy pedagogiki XIXXX vv.: diss. d-ra filosof. nauk. Ekaterinburg, 2004.

14.Pirogov N.I. Voprosy zhizni // Antologiya pedagogicheskoy mysli Rossii pervoy poloviny XIX v. (do reform 60-kh gg.) / sost. P.A. Lebedev. M. : Pedagogika, 1987. S. 436451.

15.Pirogov N.I. Voprosy zhizni // Sochineniya Pirogova: v 2 t. SPb. : Tip. M. M. Stasyulevicha, 1900. T. 1.

16.Voprosy zhizni. Dnevnik starogo vracha // Sobr. soch. v 8 t. T. 8. M. : Izd-vo Meditsinskoy literatury, 1962.

17.Pirogov N.I. Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. M. : Pedago-gika, 1985.

18.Pirogov N.I. Nuzhno li sech' detey, i sech' v prisutstvii drugikh de-tey // Izbrannye pedagogicheskie sochineniya. M.: Pedagogika, 1985.

19.Ushinskiy K. D. Pedagogicheskie sochineniya: V 6 t. / sost. S.F. Ego-rov. M. : Pedagogika, 1990. T. 5.

20.Ushinski K.D. Pedagogicheskie sochineniya Pirogova // Sobr. soch.: v 11 t. M.; L., 194481952. T. 3.

21.Chebysheva-Dmitrieva E.A. N.I. Pirogov o znachenii zhenshchiny v vospitanii // Sovremennoe znachenie pedagogicheskikh idey N.I. Pirogova. SPb., 1911. S. 3339.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard