'State in a Changing World: the Review of the VI International School of Young Scientists-Lawyers' Journal of Foreign Legislation and Comparative Law nbpublish.com
Eng Cn Translate this page:
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Library
Your profile

I.V. Plugina, E.E. Rafaluk, S.A. Perchatkina State in a Changing World: the Review of the VI International School of Young Scientists-Lawyers

Published in journal "Journal of Foreign Legislation and Comparative Law", 2011-3 , pages 126-143.

Resume: The institute of the legislation and comparative law under the Government of the Russian has held the VI International school of young scientists-lawyers State in a changing world on May, 26-28th 2011.The review of School events and also the basic ideas stated by its participants are presented in the article.

Keywords: state, globalization, efficiency of public administration, fighting corruption, state functions, the social function of the state, economic state function, the improvement of the state mechanism.

.

This article is unavailable for unregistered users. Click to login or register

Bibliography:
1. Administrativnye protsedury i kontrol' v svete evropeyskogo opyta / pod red. T.Ya. Khabrievoy, Zh. Mar-
ku. M.: Statut, 2011.
2. Vliyanie mezhdunarodnogo prava na natsional'noe zakonodatel'stvo (materialy zasedaniya Mezhdunarod-
noy shkoly-praktikuma molodykh uchenykh-yuristov. Moskva, 24-26 maya 2007 g.) / otv. red. T.Ya. Khabrieva,
Yu.A. Tikhomirov. M.: 2007.
3. Gravina A.A., Kashepov V.P., Makarova O.V. Konstitutsionnye printsipy sudebnoy vlasti.M.: Yurispru-
dentsiya, 2010.
4. Zakon: stabil'nost' i dinamika (materialy zasedaniya Mezhdunarodnoy shkoly-praktikuma molodykh uche-
nykh-yuristov. Moskva, 1-3 iyunya 2006 g.) / otv. red. T.Ya. Khabrieva. M.: 2007.
5. Instituty ekologicheskogo prava / ruk. avt. proekta Bogolyubov S.A. M.: Eksmo, 2010.
6. Konstitutsii gosudarstv Azii. V 3-kh tt. / otv. red. T.Ya. Khabrieva. M.: Norma, 2010.
7. Kontseptsii razvitiya rossiyskogo zakonodatel'stva / pod red. T.Ya. Khabrievoy, Yu.A. Tikhomirova. M.: Eks-
mo, 2010.
8. Nasledie yuridicheskoy nauki i sovremennost' (materialy zasedaniya V Mezhdunarodnoy shkoly-prakti-
kuma molodykh uchenykh-yuristov. Moskva, 26-28 maya 2010 g.) / otv. redaktor V.I. Lafitskiy. M.: 2011.
9. Pravovye problemy nauchnogo progressa (materialy zasedaniya Mezhdunarodnoy shkoly molodykh uchenykh-
yuristov. Moskva, 28-30 maya 2009 g.) / otv. red. V.I. Lafitskiy. M.: 2010.
10. Tikhomirov Yu.A. Gosudarstvo: preemstvennost' i novizna. M.: Yurisprudentsiya, 2011.
11. Khabrieva T.Ya. Sovremennye problemy samoopredeleniya etnosov: sravnitel'no-pravovoe issledovanie.
M.: Kontrakt, 2010.
12. Effektivnost' zakonodatel'stva i sovremennye yuridicheskie tekhnologii (materialy zasedaniya Mezhdu-
narodnoy shkoly-praktikuma molodykh uchenykh-yuristov. Moskva, 29-31 maya 2008 g.) / otv. red. T.Ya. Khabri-
eva. M.: 2009.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard