'The Problem of Self as a Plot for Cultural Studies: Collisions of the Late Enlightenment and Counter Enlightenment' Philosophy and Culture nbpublish.com
Eng
Please select your language to translate the article


You can just close the window to don't translate
Library
Your profile

Dobrokhotov, A. L. The Problem of Self as a Plot for Cultural Studies: Collisions of the Late Enlightenment and Counter Enlightenment

Published in journal "Philosophy and Culture", 2011-8 , pages 82-91.

Resume: Thematization of Self in the culture of Late Enlightenment and its ideological opponents is a complete plot. Being one of the basic intuitions of the New Time, Self is included in the new context of cultural studies. It leads to the conf lict between the old conception of the substantial Self and the new conception of an active empiric individual. The victorious romanticism model tears down the principle of the united Self.

Keywords: cultural studies, crisis, civilization, culture, self-discovery, subjectivity, romanticism, Counter Enlightenment, Enlightenment, Self.

.

This article is unavailable for unregistered users. Click to login or register

Bibliography:
1. Grinblatt S. Formirovanie ya v epokhu Renessansa: Ot Mora do Shekspira // Novoe literaturnoe
obozrenie. 1999. 35.
2. Isupov K.G. Ya (kak problema samosoznaniya) // Kul'turologiya. Entsiklopediya. V 2-kh tt. T. 2. M.,
2007. S. 1149-1150.
3. Kon I.S. Otkrytie Ya. M., 1978.
4. Lektorskiy V.A. Sub'ekt, ob'ekt, poznanie. M., 1980.
5. Lopatin L.M. Vopros o real'nom edinstve soznaniya // Aksiomy filosofii. M., 1996.
6. Lopatin L.M. Ponyatie o dushe po dannym vnutrennego opyta // Aksiomy filosofii. M., 1996.
7. Lopatin L.M. Yavlenie i sushchnost' v zhizni soznaniya // Aksiomy filosofii. M., 1996.
8. Mariten Zh. Lyuter ili Prishestvie Ya // Mariten Zh. Izbrannoe: Velichie i nishcheta metafiziki.
M., 2004.
9. Mikhaylov F.T. Zagadka chelovecheskogo Ya. M., 1976.
10. Sviderskaya M.I. Didro o Shardene: k voprosu o tvorcheskom metode khudozhnika // Iz istorii klas-
sicheskogo iskusstva Zapada. M., 2003.
11. Slinin Ya.A. Transtsendental'nyy sub'ekt. Fenomenologicheskoe issledovanie. SPb., 2001.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard