'Fractals. In Memory of Benoit Mandelbrot' Philosophy and Culture nbpublish.com
Eng During last 365 days Approved articles: 1868,   Articles in work: 383 Declined articles: 401 
Library

Lipov, A. N. Fractals. In Memory of Benoit Mandelbrot

Published in journal "Philosophy and Culture", 2011-8 , pages 39-53.

Resume: The article is devoted to the memory of Benoit Mandelbrot who died on October 14, 2005. He was a talented mathematician, the author of the book The Fractal Geometry of Nature (1977), the father of the fractal geometry, honored member of the IBM corporation, sterling professor at Yale University, holder of many rewards in science, the researcher who coined the term fractal, demonstrated the universal nature of fractal structures in nature and created the fractal math for their description. He is the scientist who made the revolution in physics which eventually led to the fundamental discoveries, hypotheses and creation of new technologies.

Keywords: philosophy, Benoit Mandelbrot, fractal geometry, nature, fractal theory, harmony, fractals.

.

This article is unavailable for unregistered users. Click to login or register

Bibliography:
1. Voloshinov A.V. Ob estetike fraktalov i fraktal'nosti iskusstva // Sinergeticheskaya paradigma.
Neklassicheskoe myshlenie v nauke i iskusstve. M., 2003. S. 144-160.
2. Danilov Yu.A. Krasota fraktalov // Sinergeticheskaya paradigma. Mnogoobrazie poiskov i pod-
khodov. M., 2000. S. 187-190.
3. Dmitriev A. Khaos, fraktaly i informatsiya // Nauka i zhizn'. 2001. 5. S. 28-35.
4. Dolbilin N. Igra Khaos i fraktaly // Kvant. 1997. 2. S. 22-31.
5. Kronover R. Fraktaly i khaos v dinamicheskikh sistemakh. Osnovy teorii Benua. Mandel'brota. M.,
2000.
6. Mandel'brot B. Samoaffinnye fraktal'nye mnozhestva. M., 1988.
7. Mandel'brot B.B. Fraktal'naya geometriya prirody. Izhevsk, 2002.
8. Benua B. Mandel'brot, Richard L. Khadson (Ne) poslushnye rynki: fraktal'naya revolyutsiya v fi-
nansakh = The Misbehavior of Markets. M., 2006.
9. Morozov A.D. Vvedenie v teoriyu fraktalov. N. Novgorod, 1999.
10. Milnor Dzh. Golomorfnaya dinamika. Izhevsk, 2000.
11. Morozov A.D. Vvedenie v teoriyu fraktalov. N. Novgorod, 1999.
12. Paytgen Kh.-O., Rikhter P.Kh. Krasota fraktalov. Obrazy kompleksnykh dinamicheskikh sistem. M., 1993.
13. Prigozhin I.R., Stengers I. Poryadok iz khaosa: novyy dialog cheloveka s prirodoy. M., 1985.
14. Tarasenko V.V. Fraktal'naya logika. M., 2002.
15. Feder E. Fraktaly. M., 1991.
16. Shlyakhtina S. V mire fraktal'noy grafiki. SPb., 2005.
17. Shreder. M. Fraktaly i khaos, stepennye zakony. M., 2001.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard