Eng During last 365 days Approved articles: 1926,   Articles in work: 331 Declined articles: 648 
Library

Belousova Elena Veniaminovna Municipal Unit as a Type of Public Law Entity

Published in journal "Administrative and municipal law", 2011-7 , pages 5-14.

Resume: The article analyzes the system of organization of a municipal unit as a public law entity. The author describes the essential elements of that system and studies the forms of independent municipal units. Special attention is paid at distinctions between a municipal unit and other types of a public territorial entity, in particular, administrative units.

Keywords: self-government, authority, public, municipal, bodies, administration, population, community, municipality, deputy, democracy.

.

This article is unavailable for unregistered users. Click to login or register

Bibliography:
1. Vydrin I.V. Mestnoe samoupravlenie v Rossiyskoy Federatsii: ot idei k praktike. Ekaterinburg, 1998.
2. Dmitriev Yu.A., Komarova V.V., Pylin V.V.. Munitsipal'noe pravo RF. Rostov-n/D.: Feniks. 2007.
3. Kolesnikov A.V. Pravovoy status ispolnitel'nykh organov mestnogo samoupravleniya. Saratov: Izd-vo
GOU VPO Saratovskaya gosudarstvennaya akademiya prava. 2004.
4. Konin N.M. Rossiyskoe administrativnoe pravo. Obshchaya chast': Kurs lektsiy. Saratov, 2001.
5. Kutafin O.E., Fadeev V.I. Munitsipal'noe pravo Rossiyskoy Federatsii: Uchebnik. 3-e izd., pererab. i dop.
M.: TK Velbi; Prospekt. 2006.
6. Maslovskaya M.V., Yakin R.L. K voprosu o statuse predstavitel'nogo organa munitsipal'nogo obrazovaniya //
Konstitutsionnoe i munitsipal'noe pravo. 2007. 23.
7. Mestnoe samoupravlenie: sovremennyy rossiyskiy opyt zakonodatel'nogo regulirovaniya / Pod red.
K.F. Sheremeta, I.I. Ovchinnikova. M., 1998.
8. Sadovnikova G.D. Organy narodnogo predstavitel'stva v Rossiyskoy Federatsii: problemy stanovleniya i
perspektivy razvitiya. M.: Akad. sots. nauk. 2006.
9. Mironov N. Mestnoe samoupravlenie v Rossii: mezhdu reformoy i kontrreformoy // Sravnitel'noe kon-
stitutsionnoe obozrenie. 2006. 2.
10. Sadovnikova G.D. Predstavitel'naya demokratiya: ot idei k realizatsii. M.: Izd-vo gumanitarnoy lite-
ratury. 2008.
11. Samigullin V.K. O sistemnom podkhode k osvoeniyu postsovetskogo prava // Pravo i politika. 2004. 10.
12. Chirkin V.E. Publichno-pravovoe obrazovanie. M.: NORMA, 2011.
13. Shirokov A.N., Yurkova S.N. Organizatsionnye osnovy mestnogo samoupravleniya // Munitsipal'naya vlast'.
2003. 6.
14. Shugrina E.S. Munitsipal'noe pravo. M.: TK Velbi, Prospekt. 2007.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard