'Christian Metaphysics and Genesis of Classical Science' Philosophy and Culture nbpublish.com
Eng During last 365 days Approved articles: 1760,   Articles in work: 371 Declined articles: 418 
Library

Yakovlev, V. A. Christian Metaphysics and Genesis of Classical Science

Published in journal "Philosophy and Culture", 2011-6 in rubric "Value and truth", pages 142-150.

Resume: As the basic methodological guides for viewing the mechanisms of interaction between science and religion it is important to consider the binary oppositions naturalism- creationism and critical rationalism sacral nature of orthodoxy. Christianity outlines the block of gnoseological, ontological and moral metaphysical concepts. Science as a novation in the sphere of realization of human creative potentials is possible only on the basis of a certain level of thinking activity which is achieved, particularly, in the course of development of a religious consciousness an ability to make references, form abstract and general notions, carry out experiments and etc. Based on the idea of ecocentrism, it is quite topical today to substantially fill in the spiritual concepts with philosophical, scientific and religious components as a part of starvation for the ideal universal knowledge introduced by V. S. Solovyev.

Keywords: philosophy, spirituality, Christianity, science, metaphysics, values, communication, innovation, knowledge, ecocentrism.

.

This article is unavailable for unregistered users. Click to login or register

Bibliography:
1. Bernulli Ya. O zakone bol'shikh chisel. M., 1986.
2. Veber M. Izbrannye proizvedeniya. M., 1990.
3. Gaydenko P.P. Evolyutsiya ponyatiya nauki. M., 1980.
4. Ginzburg V.L. Razum i vera (Zamechaniya v svyazi s entsiklikoy papy Ioanna Pavla II Vera i razum) //
O nauke, o sebe i o drugikh. M.: FML 2001. Stat'ya 27. S. 449.
5. Levi-Stross K. Strukturnaya antropologiya. M., 1983.
6. N'yuton I. Optika. M.; L., 1923.
7. Otkrytoe pis'mo akademikov RAN prezidentu RF V.V. Putinu // Ginzburg V.L. Ob ateizme, religii
i svetskom gumanizme. Izd. 2-e, ispravlennoe i dopolnennoe. M.: Fizicheskiy institut im. P.N.
Lebedeva RAN, 2009. C. 129-132.
8. Pruzhinin B.I. Ratsional'nost' i istoricheskoe edinstvo nauchnogo znaniya. M., 1986.
9. Surkova L.V., Yakovlev V.A. Katolicheskie uchenye o metafizike // Vestnik Moskovskogo universiteta.
Seriya 7. Filosofiya. 2008. 2. S. 71-81.
10. Treder G.Yu. Evolyutsiya osnovnykh fizicheskikh idey. Kiev, 1988.
11. Uaytkhed A.N. Izbrannye raboty po filosofii. M., 1990.
12. Chanyshev A.N. Kurs lektsiy po drevney filosofii. M.: Vysshaya shkola, 1981.
13. Yakovlev V.A. Metafizika kreativnosti // Voprosy filosofii. 2010. 6. S. 44-54.
14. Yakovlev V.A. Nauka. Filosofiya. Obshchestvo. V Rossiyskiy filosofskiy kongress. 25-28 avgusta 2009 g.
Novosibirsk: Novosibirskiy gosudarstvennyy universitet, 2009 (Analiticheskiy obzor) // Sotsial'nye
i gumanitarnye nauki. Ser. 3. Filosofiya: RZh / AN. M.: Izd-vo INION, 2010. 1.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard