Ðóñ Eng During last 365 days Approved articles: 2071,   Articles in work: 302 Declined articles: 784 
Library

Olkhov, P. A. History as a Science: On G. G. Shpet Style Searches

Published in journal "Philosophy and Culture", 2011-6 , pages 132-141.

Resume: The article stresses out the problem of prior grounds of G. G. Shpet’ philosophy of history. Special attention is paid at the philosopher’s views on style. It is proved that the style is an epistemological measuring condition of Shpet’s redefinition of the basics of history – some kind of a dominant of G. G. Shpet’s philosophy in the 10th-20th of the 20th century.

Keywords: philosophy, history, logic, science, word, style, symbol, dominant, language, epistemology.

This article is unavailable for unregistered users. Click to login or register

Bibliography:
1. Avtonomova N.S. Otkrytaya struktura: Yakobson — Bakhtin — Lotman — Gasparov. M.: Rossiyskaya po-
liticheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2009. 503 s.
2. Gustav Shpet i ego filosofskoe nasledie: u istokov semiotiki i strukturalizma. Kollektivnaya
monografiya. M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2010. 527 s.
3. Makhlin V.L. Tayna filologov (G.G. Shpet i germenevticheskiy printsip) / Vtoroe soznanie: Pod-
stupy k gumanitarnoy epistemologii. M.: Znak, 2009. S. 440-471.
4. Mikhaylov A.V. Sovremennaya istoricheskaya poetika i nauchno-filosofskoe nasledie G.G. Shpeta /
Obratnyy perevod: Russkaya i zapadno-evropeyskaya kul'tura: problemy vzaimosvyazey. M., 2000.
S. 526-534.
5. Shpet G.G. Istoriya kak problema logiki. Kriticheskie i metodologicheskie issledovaniya.
Materialy. V dvukh chastyakh / Pod red. V.S. Myasnikova. M.: Pamyatniki istoricheskoy mysli,
2002. 1168 s.
6. Shpet G.G. Istoriya kak predmet logiki / Mysl' i Slovo. Izbrannye trudy. M.: Rossiyskaya poli-
ticheskaya entsiklopediya (ROSSPEN), 2004. S. 212-247.
7. Shpet G.G. Filosofskaya kritika: otzyvy, retsenzii, obzory / G.G. Shpet; [sost., nauch.red., predisl.,
komment., arkheogr. rabota i rekonstruktsiya T.G. Shchedrina]. M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklo-
pediya (ROSSPEN), 2010. 487 s.
8. Shpet G.G. Esteticheskie fragmenty / Iskusstvo kak vid znaniya. Izbrannye trudy po filosofii
kul'tury / Otv. red.-sost. T.G. Shchedrina. — M.: Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN),
2006. S. 175-322.
9. Shchedrina T.G. «Ya pishu kak ekho drugogo…»: Ocherki intellektual'noy biografii Gustava Shpeta. M.:
Progress-Traditsiya, 2004. 416 s.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard