'Risks of Innovative Transformation of Society in the Context of Globalization' Philosophy and Culture nbpublish.com
Eng During last 365 days Approved articles: 1880,   Articles in work: 382 Declined articles: 424 
Library

Zhabina, V. V. Risks of Innovative Transformation of Society in the Context of Globalization

Published in journal "Philosophy and Culture", 2011-6 , pages 20-30.

Resume: The article analyzes the risks of innovation development, their peculiarities and causes. The author notes that the main source of innovation risks at this stage of development of the society is an intensive scientific and engineering process. In the context of constant production of innovations, new things, uncertainty and risks create a certain threat for a modern human and considerably make his life activity more difficult. Moreover, of socio-philosophical analysis makes a focus on the problem of appearance and development of numerous risks under the conditions of globalization. In a course of her research the author of the article defines certain problems arising in the sphere of management of innovation risks and makes certain suggestions on how to minimize them.

Keywords: philosophy, innovation, innovation society, innovation risks, management o innovation processes, society of risk, globalization processes, models of globalization, industrial civilization, personal security.

.

This article is unavailable for unregistered users. Click to login or register

Bibliography:
1. Bauman 3. Globalizatsiya. Posledstviya dlya cheloveka i obshchestva / Per. s angl. M.L. Korobochkinoy.
M.: Ves' Mir, 2004. 188 s.
2. Bek U. Obshchestvo riska. Na puti k drugomu modernu. M.: Progress-Traditsiya, 2000. 384 s.
3. Bekhmann G. Sovremennoe obshchestvo: obshchestvo riska, informatsionnoe obshchestvo, obshchestvo znaniy.
Kazan': Logos-Press, 2010. 248 s.
4. Gudsblom Y. Istoriya chelovechestva i dolgovremennye sotsial'nye protsessy : k sintezu khronologii
i fazeologii // Vremya mira. Novosibirsk, 2001. Vyp. 2. S. 117-132.
5. Kastel's M. Informatsionnaya epokha: ekonomika, obshchestvo i kul'tura. Per. s anl. pod red. O. Shka-
ratana. M.: GU-VShE, 2000. 608 s.
6. Kravchenko S.A. Dinamichnaya priroda sotsial'nogo riska: neobkhodimost' nelineynogo myshle-
niya i adekvatnogo teoreticheskogo instrumentariya // Sotsial'naya politika i sotsiologiya. 2008.
3(39). S. 4460.
7. Kuzyk B.N. Rossiya v tsivilizatsionnom izmerenii: fundamental'nye osnovy strategii innovatsi-
onnogo razvitiya. M.: Institut ekonomicheskikh strategiy, 2008. 864 s.
8. Mantatova L.V. Strategiya razvitiya: Tsennosti novoy tsivilizatsii. Ulan-Ude: Izd-vo VSGTU,
2004. 242 s.
9. Popkova N.V. Filosofiya tekhnosfery. M.: Izd-vo LKI, 2007. 344 s.
10. Romanov V.L. Innovatsionnyy proryv v budushchee: dispozitsiya gosudarstvennogo upravleniya // Ob-
razovatel'nye tekhnologii. 2009. 1. S. 9-24.
11. Tyukul'mina O.I. Innovatsii kak faktor riskogennosti obrazovaniya // Izvestiya Tomskogo poli-
tekhnicheskogo universiteta. 2008. T. 313. 6. S. 146149.
12. Berkun S. The Myths of Innovation. Sebastopol: OReally Media, 2010. 256 pp.
13. Grubler A. Technology and Global Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. 462 pp.
14. Peel J. Science and Risk Regulation in International law. The Role of Science, Uncertainly and Values.
Cambridge: Cambridge University Press, 2010. 405 pp.
15. Yotopoulos P. A., Donato R. The Asymmetries of Globalization. London: Routledge, 2007. 208 pp.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard