'On the Phenomenon of Understanding' Philosophy and Culture nbpublish.com
Eng During last 365 days Approved articles: 1856,   Articles in work: 390 Declined articles: 397 
Library

Sretenskaya, S. V. On the Phenomenon of Understanding

Published in journal "Philosophy and Culture", 2010-7 in rubric "Hermeneutics", pages 31-37.

Resume: The theme of the study is the phenomenon of understanding as a subject of hermeneutics. The article throws light on the reasons of articulation of understanding in Western philosophy of the 19th-20th century and views of our Russian philosophers such as Kireevsky, Fedorov, Rozanov, on this matter

Keywords: philosophy, hermeneutics, understanding, Neo-Kantianism, methodology of science, devotion and understanding, pre-determination and super understanding, conciliar nature of truth, living knowledge, mans destination

.

This article is unavailable for unregistered users. Click to login or register

Bibliography:
Arsen'ev N. Ivan Vasil'evich Kireevskiy i ego uchenie o poznanii istiny // Nikolay Arsen'ev. O zhizni preizbytochestvuyushchey. Bryussel'. 1966. S. 243-250.
Barkovskiy P. Fenomeny ponimaniya. Minsk: Ekonompress, 2008.
Berdyaev N. Konstantin Leont'ev. Aleksey Stepanovich Khomyakov. M.: AST, 2007.
Gadamer Kh.-G. Istina i metod. M.: Progress, 1988. 700 s.
Genon R. Krizis sovremennogo mira. M.: Eksmo, 2008.
Kotkavirta Yu. Filosofskaya germenevtika Kh.-G. Gadamera // Germenevtika i Dekonstruktsiya / pod red. Shtegmayera V., Franka Kh., Markova B.V. SPb, 1999. S. 47-67.
Kurennoy V. Funktsii ponimaniya v filosofii i metodologii gumanitarnykh nauk (Na materiale nemetskoy filosofii XIX nachala XX v.) // Logos. 5. 200S. 12.
Rozanov V.O Ponimanii. M.: Institut filosofii, teologii i istorii Svyatogo Fomy, 2006. 640 s.
Fedorov N. Filosofiya obshchego dela. M.: Eksmo, 2008.
Khaydegger M. Bytie i vremya. SPb: Nauka, 2006.
Shul'ga E.N. Ponimanie i interpretatsiya. M.: Nauka, 2008.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard