Eng During last 365 days Approved articles: 2065,   Articles in work: 293 Declined articles: 786 
Library

Kosovan, E. A. Ukrainian Community Establishments in Germany During Inter-War Period: the First Wave of Emigration (1915-1939)

Published in journal "Politics and Society", 2012-9 in rubric "COMMONALTIES AND ASSOCIATIONS", pages 41-51.

Resume: The article is devoted to the first wave of emigration of the Ukrainians to Germany. Life features of a newly born Diaspora are viewed from the point of view of creation and performance of the most important Ukrainian establishments and so are they key problems and achievements influencing the Ukrainian land in general. The First World War is considered to be one of the milestone events in the Ukrainian history which has caused the mass scattering and emigration of the Ukranians to European and American states.

Keywords: history, emigration, refugees, war prisoners, hetman, establishments, society, institute, Ukraine, Germany.

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
1. Mikhutina I.V. Ukrainskiy vopros v Rossii (konets XIX – nachalo KhKh veka). M., 2003.
2. Krivets' N.V. Diplomatichne predstavnitstvo UNR v N?mechchin? (1919-1922 rr.)//M?zhnarodn? zv’yazki Ukra?ni. Ki?v, 2001.
3. TsDAVO. F. 3192. Op.1. D. 23. L. 18
4. Kucher V. ?. Z ?stor?? d?yal'nost? Ukra?ns'kogo naukovogo ?nstitutu v Berl?n? ta Ukra?ns'kogo v?l'nogo un?versitetu
v Myunkhen?. [Elektronnyy resurs]. Rezhim dostupa: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/inb/2006-1/06kvinib.html
5. Tozhenko I.V., Khryashchev I.A. Ki?vshchina pid chas vladaryuvannya Getmana. Kiiv, 1999. Str. 87-95
6. Kretler K. Struktura migratsionnykh potokov v Evrope v 1920-e gg.// Noveyshaya istoriya Evropy v 5 t. T.4. S. 213
7. D?aspora yak chinnik utverdzhennya derzhavi Ukra?na u m?zhnarodn?y sp?l'not?. Tezi dopov?dey. L'v?v, 2006. S. 8
8. Podolyaka T. D?yal'n?st' Zenona Kuzel? v Ukra?ns'komu naukovomu ?nstitut? v Berl?n? (1926-1945 rr.). [Elektronnyy
resurs]. Rezhim dostupa: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nrs/2009_1/NRO_2009_1%5C01%5CPodolyaka.pdf

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard