Eng During last 365 days Approved articles: 2056,   Articles in work: 294 Declined articles: 786 
Library

Koryakov, A. G. Factors of economic sustainability and business development

Published in journal "Taxes and Taxation", 2012-5 in rubric "DISCUSSION CLUB", pages 55-61.

Resume: The article studies the problems of sustainable economic development of modern business as well as analyzes and systematizes factors of sustainable business development from the point of view of market approach and economic theory. The author suggests his own classifi cation of economic sustainability of business depending on infl uencing factors of sustainable development and studies the factors infl uencing the social aspect of business development, environmental aspect of business sustainable development and economic aspect of business sustainable development.

Keywords: economics, business, development, sustainable development, sustainable growth, economic sustainability, factor, conception, tax policy, tax stimulation.

This article can be downloaded freely in PDF format for reading. Download article

Bibliography:
Atkina N. A. Strategicheskoe planirovanie ispol'zovaniya rynochnogo potentsiala predpriyatiya /N.A.
Atkina, V. L. Khanzhina, E. V. Popov // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2003. 2. S. 3-12
Marks K. Kapital: v 3 t.: kritika politicheskoy ekonomii; pod red. F. Engel'sa. M.: Politizdat, 1984.
650 s.
Mel'nikova N.P., Bashkirova H.H. Prakticheskie voprosy sovershenstvovaniya nalogovogo stimuliro-
vaniya razvitiya innovatsionnoy ekonomiki v Rossii // Nalogi i nalogooblozhenie. 2007. 11. S.
57-61.
Nureev R.M. Ekonomika razvitiya: modeli stanovleniya rynochnoy ekonomiki: Uchebnoe posobie. M.:
Infra-M, 2001. 240 s.
Ustoychivoe ekonomicheskoe razvitie v usloviyakh globalizatsii i ekonomiki znaniy: kontseptual'nye
osnovy teorii i praktiki upravleniya: nauchnoe izdanie; pod red. V. V. Popkova. M.: Ekonomika, 2007.
295 s.
Folom'ev A.N. Ustoychivost' predpriyatiy v rynochnoy sisteme khozyaystvovaniya // Ekonomika i organi-
zatsiya rynochnogo khozyaystva. M., 1995. 261 s.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard