Eng During last 365 days Approved articles: 2065,   Articles in work: 293 Declined articles: 786 
Library

Rozin, V. M. Scheme Analysis in Philosophy and Other Humanities (Based on the Book by Emanuel Swedenborg)

Published in journal "Psychology and Psychotechnics", 2010-1 in rubric "Philosophy and psychology", pages 9-16.

Resume: The author distinguished the terms sign and scheme. He also described the main features of a scheme and analyzed the schemes mentioned in Emanuel Swedenborgs work. Based on this analysis, the author introduced the so called methodological schemes describing Swedenborgs schemes and defined the procedure of methodological schematization.

Keywords: psychology, philosophy, scheme, category, image, substitution, reality, activity, reconstruction, methodology, reflection

.

This article is unavailable for unregistered users. Click to login or register

Bibliography:
Kanke V.A. Semioticheskaya filosofiya. Uchebnoe posobie po kursu Filosofiya. Obninsk, 1997.
Platon. Pir. Soch. v 4 t. T. M., 1993.
Rozin V.M. Semioticheskie issledovaniya. M., 2001.
Rozin V.M. Psikhologiya: nauka i praktika. M., 2005
Rozin V.M. Vizual'naya kul'tura i vospriyatie. M., 2004
Rozin V.M. Ezotericheskiy mir. Semantika sakral'nogo teksta. M., 2002.
Rozin V.M. Myshlenie i tvorchestvo. M., 2006.
Svedenborg E. O nebesakh, o mire dukhov i ob ade. Kiev, 1993.
Khorkhe Luis Borkhes. Dumaya vslukh // Borkhes. Sobranie soch. T. 3. SPb, 2005.
Eko U. Otsutstvuyushchaya struktura. Vvedenie v semiologiyu. SPb.: Simpozium, 2006.

Correct link to this article:
just copy this link to clipboard